WIEDZA

Sprawdzamy, dlaczego elektryczne pojazdy mogą dokonać rewolucji w komunikacji. Wiecie, że silnik elektryczny jest lepszy niż spalinowy i nie chodzi tylko o ekologię. Zobaczcie naszą analizę Robert SternikDr inż. Robert, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej specjalności Trakcja Elektryczna. Pracę doktorską na temat wzmocnienia systemu zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego, obronił w Moskiewskim Instytucie Inżynierów Transportu. […]

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Dlaczego elektromobilość nie staje się powszechna? Jakie są prawdziwe problemy jej rozwoju, a jakie panują mity na ten temat. Musicie zobaczyć naszą analizę Robert SternikDr inż. Robert, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej specjalności Trakcja Elektryczna. Pracę doktorską na temat wzmocnienia systemu zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego, obronił w Moskiewskim Instytucie Inżynierów Transportu. Długoletni pracownik naukowo […]