Od resocjalizacji do wsparcia w życiowym usamodzielnieniu” to publikacja prof. nadzw. dr hab. Ireny Motow, Dziekan Wydziału Humanistycznego AHE w Łodzi. Książka to analiza spostrzeżeń  wieloletniego praktyka na temat pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi, przyczyn zaburzeń oraz ich charakter. Autorka poruszyła zagadnienie zadań i funkcji ośrodków wychowawczych i poprawczych wobec niepełnoletnich w Polsce, dróg ich zmiany społecznej i osobistej. Porusza także temat przygotowania ich do samodzielnego życia.

Prof. nadzw. dr hab. Irena Motow to doświadczony wykładowca akademicki, wieloletni dyrektor ośrodka wychowawczego.

Książka dostępna na: http://www.cps.edu.pl/ksiegarnia-80.html

O resocjalizacji oczami praktyka

Dołącz do dyskusji

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *