Jak donoszą liczne raporty, rynek pracy się powiększa, co skutkuje zapotrzebowaniem na nowych pracowników. Wymagania co do kandydatów są jednak, paradoksalnie, coraz wyższe. Chcąc odnieść sukces, o karierze warto myśleć już w czasie studiów.

 

           Wiedza kontra umiejętności

 

Studia są czasem rozwoju osobistego. Poszerzamy swoje horyzonty myślowe i uczymy się jak wielowymiarowo patrzeć na problemy. Warto jednak przeanalizować oferowany przez uczelnie program studiów. Mimo zmieniających się realiów, wielu nauczycieli akademickich stoi na straży dawnego porządku, gdzie największy nacisk kładziony był na teorię. Niestety, absolwenci z tytułem magistra mają po takich studiach ogromne problemy ze znalezieniem pracy, która odpowiadałaby ich ambicjom.

 

Nowoczesne uczelnie doceniają rolę praktyki i stwarzają studentom przestrzeń do zdobywania pierwszych doświadczeń. Odpowiednio przygotowane sale, sprzęt, z którego mogą korzystać uczniowie, a także nauka poprzez projekty, rozwijają kompetencje przydatne w późniejszym życiu zawodowym. Zderzenie wiedzy teoretycznej, z działaniami praktycznymi daje znacznie lepsze efekty kształcenia i zrozumienie danego problemu.

 

Wymogi dzisiejszego rynku pracy, popychają również uczelnie do nawiązywania współpracy z biznesem. Wiele możliwości odbywania staży, liczne konkursy, dające szansę odbycia praktyk w renomowanych firmach, to coraz popularniejszy kierunek działań. W niemalże każdej instytucji otwierają się teraz „Akademickie Biura Karier”, które dodatkowo gromadzą oferty i służą pomocą zainteresowanym studentom. Dobrze jest sprawdzić, z kim współpracuje nasza wymarzona uczelnia.

Warto również na własną rękę orientować się w dostępnej na rynku ofercie praktyk, czy staży. W dużych miastach organizowane są liczne targi, na których firmy oferują atrakcyjne dla studentów formy zatrudnienia.

 

 

Długo funkcjonowało w społeczeństwie przekonanie, że najlepsze rezultaty dają studia stacjonarne. Dziś trend się mocno odwraca. Studia niestacjonarne, również w formie e-learningowej, świadczą o pracowitości, przedsiębiorczości, a także dają możliwość zdobycia cennego doświadczenia, które stanowi o przewadze nad pozostałymi absolwentami. Pięć lat studiów połączonych z pracą, to o pięć lat większe doświadczenie.

 

Zdecydowanie trzeba tu powiedzieć, że takie rozwiązanie wymaga znacznie większych nakładów pracy, dobrego zorganizowania i zapału. Nie każdy chce lub potrafi regularnie, przez kilka lat, narzucać sobie ścisły rygor. Dobrą informacją jest jednak fakt, że, w mniejszym lub większym stopniu, zwykle możemy liczyć na wsparcie zarówno pracodawcy, jak i uczelni. Stawiający na samorozwój pracownik, to cenny narybek, a pracujący student daje wyraz swojej dojrzałości i poważnego podejścia do życia.

Studia i praca – dlaczego warto je godzić?

Dołącz do dyskusji

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *